ЗА НАС

А/ Издателство с три основни направления

1. Книги – над 1000 заглавия

Поддържат се следните библиотеки:
1/ Културно-историческо наследство;
2/ Корени;
3/ Знание;
4/ За учителя, студента и ученика;
5/ Туризъм;
6/Художествена литература и публицистика;
7/ За дома и семейството;
8/ За детето.
Годишно се издават над 100 заглавия.

2. Рекламни и туристически материали - над 200 заглавия

Поддържат се следните библиотеки:
1/ Пътни атласи и карти;
2/ План - указатели;
3/ Илюстровани туристически карти;
4/ Календари;
5/ Туристически картички;
6/ Възстановки на исторически обекти.
Годишно се издават над 50 материала.

3. Детски книжки и игри - над 100 заглавия

1/ Образователни детски книжки;
2/ Приказки;
3/ Приказки с домашен театър и пъзел;
4/ Приказки със СD;
5/ Книжки за оцветяване;
6/ Картонени настолни игри;
7/ Пъзели.
Годишно се идават над 50 изделия.

Б/ Печатница

Произвежда книги, брошури, карти, детски игри и играчки. Разположена е в собствена база в гр. Варна, тел. 052/609047.

В/ Дистрибуторска мрежа

1/ Складове във Варна и София;
2/ Директно зареждане на над 200 книжарници в страната;
3/ Директно зареждане на над 100 хотела и пунктове за продажба на рекламни материали;
4/ Директно зареждане на над 100 сувенирни щандове и магазини.

Г/ Клиенти

Клиенти на дружеството са борси за книжарски стоки, книжарници, учебни заведения, туристически фирми, музеи, библиотеки, читалища, областни управи и общини в цялата страна, издателства в Германия, Австрия и Швейцария.