За контакти 0887 845 615

Контакти

Онлайн книжарница на издателство “Славена” – www.slavena.net

“Издателство Славена” ООД,
Варна, 9018 “Радко Димитриев” 59А,
052/602 465

склад Варна: п.к. 9004, ул. “Поп Харитон” 79
0887 845 615

Склад София: п.к. 1592, жк “Дружба” 1,
ул. “Искърско шосе” 19, борса “Болид”

0888 729 619

Контакти във връзка с поръчка:
slavenaorders@gmail.com

Банкова сметка:

ПОЩЕНСКА БАНКА,
BIC CODE: BPBIBGSF,
IBAN: BG 10 BPBI 8170 16 04403266
Издателство “Славена” ООД

За заявки и допълнителна
информация:
052/602 465, 0887 845 615
office@slavena.net

Специална отстъпка
за търговци на едро.

0