За контакти 0887 845 615

Хорови и солови песни – Милко Коларов

19.00 лв. 16.15 лв.

Milko Кolarov – Choir and solo songs

Произведения на Милко Коларов са изпълнявани, записвани и издавани в много страни по света – Русия, Италия, Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Япония, САЩ, Южна Корея, Сингапур и др.

 

автор: Милко Коларов

формат: 230 х 330 мм

страници: 152

език: български/английски

корица: мека

ISBN: 978-619-190-186-9

Проф. Милко Коларов (р. 1946 г.) е завършил Музикалната академия в София – композиция при проф. Панчо Владигеров и оркестрово дирижиране при проф. Константин Илиев. Специализира в Париж. След дипломирането си през 1973 г. развива активна творческа, изпълнителска и педагогическа дейност, за което е отличаван многократно с най-престижни национални и международни награди. Професор е по инструментознание, симфонична оркестрация и дирижиране. Твори във всички музикални жанрове:
опера-приказка „Най-щастливият човек“, „Симфонични вариации“, оратория „Април 1876“, Концерт за цигулка и оркестър, „Елегия за голям симфоничен оркестър и орган“, Концерт за бастромбон и оркестър, „Елените. Ранният край на лятото“ – симфонична поема, Първа симфония, „Парафраза – концертанте“ – за пиано и оркестър, „Токàта“ – за голям симфоничен оркестър…, камерна, хорова, детска, театрална музика…
Произведения на Милко Коларов са изпълнявани, записвани и издавани в много страни по света – Русия, Италия, Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Япония, САЩ, Южна Корея, Сингапур и др. Автор е и на книгите „Недовършена анкета“, „Записки“ – 3 издания, „Симфоничния оркестър и неговите инструменти. Въведение в оркестрацията“ – сборник лекции.
Бил е член на жури на редица наши и международни конкурси. Председател е на фондация „Добри Христов“.

 

Prof. Milko Kolarov (b. 1946) graduated from the Music Academy in Sofia in Composition with Prof. Pancho Vladigerov and in Orchestral Conducting with Prof. Konstantin Iliev. He further specialized in Paris. After graduating in 1973, he developed his career in music by composing, conducting, performing, teaching and lecturing. For his creative achievements he was bestowed, more than once, the most prestigious national and international awards. He is a professor of instrumental, symphonic orchestration and conducting and works in all musical genres:

opera-tale “The Happiest Man”, “Symphonic Variations”; oratorio “April 1876”, Concerto for Violin and Orchestra, “Elegy for Large Symphony Orchestra and Organ”, “Concerto for Bastrombon and Orchestra”, “The Deer. The Early End of Summer” – a symphonic poem, First Symphony, “Paraphrase – Concertante” – for piano and orchestra, “Tokata” – for large symphony orchestra. He has also composed chamber, choir, children‘s, and theatre music.

Milko Kolarov‘s compositions have been performed, recorded and published in many countries around the world – Russia, Italy, Great Britain, Germany, Austria, Switzerland, France, Japan, USA, South Korea and Singapore. He is also the author of books on music: “Unfinished Survey”, “Notes” – 3 editions: “The Symphony Orchestra and its instruments. An Introduction to Orchestration.” a collection of lectures.

Milko Kolarov has been a member of the juries of a number of national and international competitions as well as the Chairman of the Dobri Hristov Foundation.

Тегло 0.7 кг
Размери 23 × 33 × 0.5 см
Език

,

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Код: 978-619-190-186-9 Категории: , , , Етикети: , , ,
0